SİTE YÖNETİM İŞLETME BÜTÇESİ

Sitelerin ortak kullanıma açık, her türlü hizmet gerektiren alanı için belli bir bütçenin hazırlanması gerekmektedir. Bu bütçe Yönetim kurallarının sitelerde tespit ettikleri genel ve teknik bilgiler ile söz konusu sitenin ihtiyaçlarından doğan verilerle hazırlanmaktadır. Bütçeler bir senelik giderleri kapsayan tablolar olup her sene yenilenmektedir. Kat maliklerinin her ay düzenli olarak ödeyeceği (her ayın en geç 25’i) aidatlar hazırlanan bütçeler için kaynak oluşturmaktadır. Bütçeler hesaplanırken giderler 2 ayrı grupta sınıflandırılır.

  1. METRE KARE PAYLI GİDERLER

Dairelerin metrekarelerine göre düşen pay tutarı olup ortak alan elektrik giderleri, blok temizlik su giderleri, peyzaj bakım ve onarım giderleri, bahçe sulama giderleri, hidrofor bakım asansör bakım giderleri ve onarım giderleri ve işletme hizmet giderlerini kapsamaktadır.(Ortak alan elektrik giderleri (blok içi aydınlatma, çevre aydınlatma, hidrofor vs. )peyzaj alanlarının sulanması ve bakımı giderleri, temizlik malzemesi giderleri, blok temizlik suyu giderleri, elektrik, sıhhi tesisat malzeme ve bakım giderleri, site yönetim ofisi telefon vs. giderlerini oluşturmaktadır.)

 

  1. EŞİT PAYLI GİDERLER

Personel ücret ve maaş giderleri, iş elbiseleri gibi giderlerdir.

ORTAK GİDER AİDATI

Toplu konutlarda ihtiyaçlar dahilinde belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, temizlik, çevre bakımı ve gerektiğinde güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık düzenli ödenen hizmet bedelidir.

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi gereğince hak sahipleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider payını ödemekten kaçınamaz. Gecikmeli ödemelerde (%5) gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerindeki kullanım hakkından yararlanan diğer sakinlerin haklarını koruyan bir bedeldir.

ORTAK GİDER AVANSI

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinde yer alan; bir site yönetim organizasyonun kuruluşu esnasında gerekli tüm masrafların karşılandığı ve yalnızca bir defaya mahsus ödenen bedeldir.

ORTAK GİDER AVANSI İÇİNDEKİ MASRAF KALEMLERİ

Yönetim Merkezi Demirbaşları

Büro ve Atölye Malzemeleri, Teknik Set

 

Çevre Hizmetleri Demirbaşları

Temizlik Malzemeleri

Çöp Toplama Konteyneri

Peyzaj Bakım Aletleri

Site Yönetim Tabelaları

İlan Panoları

Sözleşme Giderleri

Su Abone Sözleşme Gideri

Elektrik Abone Sözleşme Giderleri

Doğalgaz Abone Sözleşme Giderleri